จัดมาอีก 1 คลิปภาคต่อ DJ.โฟ เชื่อว่าผู้หนุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นเสียน้ำให้เธอไปหลายดอกเพราะหุ่นกับนมเป็นลูก ๆ ของเธอ