เครื่องนี้ไม่ค่อยดีสั่นเบาไปหน่อยให้ลูกพี่ลูกน้องช่วยแหย่ด้วยอีกแรงมันส์หีดี โชว์หี โชว์นมเครื่องนี้ไม่ค่อยดีสั่นเบาไปหน่อยให้ลูกพี่ลูกน้องช่วยแหย่ด้วยอีกแรงมันส์หีดี โชว์หี โชว์นม