หลุดน้องปู โรงเรียนบางณะ แหย่ให้เพื่อนมันดู ถอดแล้วอ้าแตด18อายุไม่เยอะความหงี่หนูมาเยอะ