เที่ยวเมาพับกลับมาเย็ดต่อ….บอกสามีให้ยกเอวสูง ๆ หน่อยเดียวไม่หื่นนะ